Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen

De Minister van Verkeer en Water-staat,

Besluit:

Artikel

2

De Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen, RV 218637 van 14 mei 1996 en de Regeling tot wijziging van de regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen, RV 97/1937 van 3 februari 1997 worden ingetrokken.

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 april 1997 en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling afdracht vergoeding afgifte rijbewijzen.

Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag
De Minister van Verkeer en Waterstaat,A.Jorritsma-Lebbink