Vaststelling huursubsidie-uitgavennorm subsidiejaar 1997/1998

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluit:

Artikel

1

De huursubsidie-uitgavennorm voor het subsidiejaar 1997/1998 bedraagt 106,7 procent.

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Huursubsidiewet in werking treedt.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, D.K.J.Tommel