Besluit van 23 april 1997, houdende uitvoering van de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, derde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants

Uitvoeringsbesluit artikelen 23, 31 en 65 van de Wet op de registeraccountants

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 4 maart 1997, nr. 97010285 WJA/W;
Gelet op de artikelen 23, eerste en tweede lid, 31, derde lid, en 65 van de Wet op de Registeraccountants;
De Raad van State gehoord (advies van 1 april 1997, nr. W10.97.0122);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 april 1997, nr. 97021421 WJA/W;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

5

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Economische Zaken, G. J. Wijers
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager