Besluit van de Verzekeringskamer van 20 mei 1997, nr. 2.331/96-2302, houdende uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994

Uitvoering van artikel 3, vijfde lid, van de Regeling belegging technische voorzieningen verzekeringsbedrijf 1994

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Apeldoorn
De Verzekerings,
Drs. A.I.M. Kool kamerlid bestuur