Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1998

De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mw. A. G. M. van de Vondervoort;

Besluit:

Artikel

1

Het door de provincies te heVen aantal opcenten voor de periode 1 april 1998 tot en met 31 maart 1999 bedraagt ten hoogste 68,9.

Artikel

2

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris van Financiën, W. Vermeend