Regeling geldsom visakten 1998

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

De geldsom voor de verkrijging van de grote visakte bedraagt voor 1998: f 87,-. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 83,12 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 3,88.

De geldsom voor de verkrijging van de sportvisakte bedraagt voor 1998: f 17,50. In dit bedrag is vervat een bijdrage ter verbetering van de binnenvisserij ad f 13,35 en een bijdrage verband houdende met de kosten van de uitgifte van de akten ad f 4,15.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998.

Artikel

3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling geldsom visakten 1998.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze:
De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en VisserijJ.F. deLeeuw