Vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

Vaststelling van de aanvraagperiode in het kader van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen