Vaststelling subsidieplafond Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

Vaststelling subsidieplafond Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Stimuleringsregeling innovatie markt en concurrentiekracht

Besluit:

Wijzigt de Stimuleringsregeling innovatie markt en innovatie en concurrentiekracht

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
DeDirecteur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, H.J.M. van Zon