Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 95, van de Wet op het basisonderwijs;

Besluit:

Artikel

1

Aangewezen scholen

Deze regeling geldt voor de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1997 voor basisscholen die per 1 augustus 1997 als gevolg van de verkleining van de groepsgrootte meer formatie ontvangen. (Staatsblad 1997, 236).

Artikel

2

Vaststelling extra vergoeding materiële instandhouding

Artikel

3

Uitbetaling

De in artikel 1 genoemde scholen ontvangen in 1997 éénmalig voor de periode van 1 augustus 1997 tot en met 31 december 1997 de aanvullende vergoeding bedoeld in artikel 2, vierde lid.

Artikel

4

Bekendmaking

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel

5

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1997.

Artikel

6

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Extra vergoeding materiële instandhouding 1997 in verband met verkleining van de groepsgrootte.

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen, T. Netelenbos