Regeling, houdende aanwijzing militaire gezagsdragers en vaststelling hiërarchische verhoudingen met betrekking tot de uitoefening van buitengewone bevoegdheden

Regeling aanwijzing militaire gezagsdragers

De Minister van Defensie,

Besluit:

Artikel

1

Als militaire gezagsdragers als bedoeld in artikel 4 van de Oorlogswet voor Nederland worden aangewezen:

 • a.

  de Commandant der Strijdkrachten,

 • b.

  de Commandant Landstrijdkrachten en de regionale militaire commandanten, en

 • c.

  de Commandant Zeestrijdkrachten,

ieder in het in deze regeling toegewezen gezagsgebied.

Artikel

2

Bij ontstentenis van een militaire gezagsdrager, genoemd in artikel 1, treedt voor de uitoefening van het militair gezag in de plaats degene die de functie van die militaire gezagsdrager waarneemt.

Artikel

3

Artikel

4

De gezagsgebieden, bedoeld in artikel 1, omvatten:

 • a.

  voor wat betreft de Commandant der Strijdkrachten en de Commandant Landstrijdkrachten: Nederland;

 • b.

  voor wat betreft de regionaal militair commandant west: de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;

 • c.

  voor wat betreft de regionaal militair commandant zuid: de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;

 • d.

  voor wat betreft de regionaal militair commandant oost: de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland;

 • e.

  voor wat betreft de Commandant Zeestrijdkrachten:

  • 1°.

   de territoriale wateren, de zeegaten, het IJsselmeer, het Markermeer en de Waddenzee;

  • 2°.

   de haven en rede van Den Helder, alsmede de gemeenten Den Helder, Texel, Eemsmond en Delfzijl;

  • 3°.

   het Noordzeekanaal met de daaraan gelegen havens, alsmede de gemeenten Amsterdam, Eemnes, Weesp, Zaanstad, Velsen en Bloemendaal;

  • 4°.

   de waterwegen van Dordrecht tot en met Hoek van Holland met de daaraan gelegen havens, alsmede de gemeenten Dordrecht, Rotterdam met inbegrip van Hoek van Holland, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Rozenburg, Hellevoetsluis, Goedereede, Wassenaar, Katwijk, Noordwijk en Doorn;

  • 5°.

   de haven en rede van Vlissingen, de gemeenten Vlissingen, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Terneuzen, alsmede de plaatsen Oostburg, Valkenisse, Westkapelle en Hontenisse.

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 1997.

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing militaire gezagsdragers.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Defensie, J.J.C.Voorhoeve