Besluit van 22 augustus 1997, houdende vaststelling van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS

Vaststellingsbesluit van een vaste vergoeding aan de leden van de Overleg- en begeleidingscommissie CAS

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, mr. J. Kohnstamm, van 18 augustus 1997, stafbureau Openbaar Bestuur, nr. CAS96/1/27;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager