Regeling aanwijzing bevoegde Kamer van Koophandel en Fabrieken

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

2

Vervallen

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken, G.J.Wijers