Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit)

Bouwbesluit 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2000, nr. MJZ2000153138, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;
De Raad van State gehoord (advies van 27 april 2001, nr. W08.00.0616/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2001, nr. MJZ2001078982, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

§

1.1

Begripsbepalingen

Artikel

1.1

Vervallen

Artikel

1.2

Vervallen

§

1.2

Toepassing NEN en NEN-EN

Artikel

1.3

Vervallen

Artikel

1.4

Vervallen

§

1.3

Gelijkwaardigheidsbepaling

Artikel

1.5

Vervallen

§

1.4

CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen

Artikel

1.6

Vervallen

Artikel

1.7

Vervallen

Artikel

1.8

Vervallen

Artikel

1.9

Vervallen

Artikel

1.10

Vervallen

§

1.5

Verbouw van bouwwerken

Artikel

1.11

Vervallen

Artikel

1.12

Vervallen

§

1.6

Niet-permanente bouwwerken

Artikel

1.13

Vervallen

Hoofdstuk

2

Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Afdeling

2.1

Algemene sterkte van de bouwconstructie

§

2.1.1

Nieuwbouw

Artikel

2.1

Vervallen

Artikel

2.2

Vervallen

Artikel

2.3

Vervallen

Artikel

2.4

Vervallen

Artikel

2.4a

Vervallen

§

2.1.2

Bestaande bouw

Artikel

2.5

Vervallen

Artikel

2.6

Vervallen

Artikel

2.7

Vervallen

Afdeling

2.2

Sterkte bij brand

§

2.2.1

Nieuwbouw

Artikel

2.8

Vervallen

Artikel

2.9

Vervallen

Artikel

2.10

Vervallen

§

2.2.2

Bestaande bouw

Artikel

2.11

Vervallen

Artikel

2.12

Vervallen

Artikel

2.13

Vervallen

Afdeling

2.3

Vloerafscheiding

§

2.3.1

Nieuwbouw

Artikel

2.14

Vervallen

Artikel

2.15

Vervallen

Artikel

2.16

Vervallen

Artikel

2.17

Vervallen

Artikel

2.18

Vervallen

§

2.3.2

Bestaande bouw

Artikel

2.19

Vervallen

Artikel

2.20

Vervallen

Artikel

2.21

Vervallen

Artikel

2.22

Vervallen

Afdeling

2.4

Overbrugging van hoogteverschillen

§

2.4.1

Nieuwbouw

Artikel

2.23

Vervallen

Artikel

2.24

Vervallen

§

2.4.2

Bestaande bouw

Artikel

2.25

Vervallen

Artikel

2.26

Vervallen

Afdeling

2.5

Trap

§

2.5.1

Nieuwbouw

Artikel

2.27

Vervallen

Artikel

2.28

Vervallen

Artikel

2.29

Vervallen

Artikel

2.30

Vervallen

Artikel

2.31

Vervallen

Artikel

2.32

Vervallen

§

2.5.2

Bestaande bouw

Artikel

2.33

Vervallen

Artikel

2.34

Vervallen

Artikel

2.35

Vervallen

Artikel

2.36

Vervallen

Artikel

2.37

Vervallen

Afdeling

2.6

Hellingbaan

§

2.6.1

Nieuwbouw

Artikel

2.38

Vervallen

Artikel

2.39

Vervallen

Artikel

2.40

Vervallen

Artikel

2.41

Vervallen

§

2.6.2

Bestaande bouw

Artikel

2.42

Vervallen

Artikel

2.43

Vervallen

Artikel

2.44

Vervallen

Artikel

2.45

Vervallen

Afdeling

2.7

Elektriciteits- en noodstroomvoorziening

§

2.7.1

Nieuwbouw

Artikel

2.46

Vervallen

Artikel

2.47

Vervallen

Artikel

2.48

Vervallen

Artikel

2.49

Vervallen

Artikel

2.50

Vervallen

Artikel

2.51

Vervallen

§

2.7.2

Bestaande bouw

Artikel

2.52

Vervallen

Artikel

2.53

Vervallen

Artikel

2.54

Vervallen

Artikel

2.55

Vervallen

Afdeling

2.8

Verlichting

§

2.8.1

Nieuwbouw

Artikel

2.56

Vervallen

Artikel

2.57

Vervallen

Artikel

2.58

Vervallen

Artikel

2.59

Vervallen

Artikel

2.60

Vervallen

Artikel

2.61

Vervallen

Artikel

2.62

Vervallen

§

2.8.2

Bestaande bouw

Artikel

2.63

Vervallen

Artikel

2.64

Vervallen

Artikel

2.65

Vervallen

Artikel

2.66

Vervallen

Artikel

2.67

Vervallen

Afdeling

2.9

Gasvoorziening

§

2.9.1

Nieuwbouw

Artikel

2.68

Vervallen

Artikel

2.69

Vervallen

Artikel

2.70

Vervallen

Artikel

2.71

Vervallen

§

2.9.2

Bestaande bouw

Artikel

2.72

Vervallen

Artikel

2.73

Vervallen

Artikel

2.74

Vervallen

Afdeling

2.10

Beweegbare constructie-onderdelen

§

2.10.1

Nieuwbouw

Artikel

2.75

Vervallen

Artikel

2.76

Vervallen

Artikel

2.77

Vervallen

Artikel

2.78

Vervallen

§

2.10.2

Bestaande bouw

Artikel

2.79

Vervallen

Artikel

2.80

Vervallen

Afdeling

2.11

Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

§

2.11.1

Nieuwbouw

Artikel

2.81

Vervallen

Artikel

2.82

Vervallen

Artikel

2.83

Vervallen

Artikel

2.84

Vervallen

Artikel

2.85

Vervallen

Artikel

2.86

Vervallen

Artikel

2.87

Vervallen

§

2.11.2

Bestaande bouw

Artikel

2.88

Vervallen

Artikel

2.89

Vervallen

Artikel

2.90

Vervallen

Afdeling

2.12

Beperking van ontwikkeling van brand

§

2.12.1

Nieuwbouw

Artikel

2.91

Vervallen

Artikel

2.92

Vervallen

Artikel

2.93

Vervallen

Artikel

2.94

Vervallen

Artikel

2.95

Vervallen

Artikel

2.96

Vervallen

Artikel

2.97

Vervallen

§

2.12.2

Bestaande bouw

Artikel

2.98

Vervallen

Artikel

2.99

Vervallen

Artikel

2.100

Vervallen

Artikel

2.101

Vervallen

Artikel

2.102

Vervallen

Afdeling

2.13

Beperking van uitbreiding van brand

§

2.13.1

Nieuwbouw

Artikel

2.103

Vervallen

Artikel

2.104

Vervallen

Artikel

2.105

Vervallen

Artikel

2.106

Vervallen

Artikel

2.107

Vervallen

Artikel

2.108

Vervallen

Artikel

2.109

Vervallen

§

2.13.2

Bestaande bouw

Artikel

2.110

Vervallen

Artikel

2.111

Vervallen

Artikel

2.112

Vervallen

Artikel

2.113

Vervallen

Artikel

2.114

Vervallen

Afdeling

2.14

Verdere beperking van uitbreiding van brand

§

2.14.1

Nieuwbouw

Artikel

2.115

Vervallen

Artikel

2.116

Vervallen

Artikel

2.117

Vervallen

Artikel

2.118

Vervallen

Artikel

2.119

Vervallen

§

2.14.2

Bestaande bouw

Artikel

2.120

Vervallen

Artikel

2.121

Vervallen

Artikel

2.122

Vervallen

Artikel

2.123

Vervallen

Artikel

2.124

Vervallen

Afdeling

2.15

Beperking van ontstaan van rook

§

2.15.1

Nieuwbouw

Artikel

2.125

Vervallen

Artikel

2.126

Vervallen

Artikel

2.127

Vervallen

Artikel

2.128

Vervallen

Artikel

2.129

Vervallen

§

2.15.2

Bestaande bouw

Artikel

2.130

Vervallen

Artikel

2.131

Vervallen

Artikel

2.132

Vervallen

Artikel

2.133

Vervallen

Afdeling

2.16

Beperking van verspreiding van rook

§

2.16.1

Nieuwbouw

Artikel

2.134

Vervallen

Artikel

2.135

Vervallen

Artikel

2.136

Vervallen

Artikel

2.137

Vervallen

Artikel

2.138

Vervallen

Artikel

2.139

Vervallen

§

2.16.2

Bestaande bouw

Artikel

2.140

Vervallen

Artikel

2.141

Vervallen

Artikel

2.142

Vervallen

Artikel

2.143

Vervallen

Artikel

2.144

Vervallen

Afdeling

2.17

Vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment

§

2.17.1

Nieuwbouw

Artikel

2.145

Vervallen

Artikel

2.146

Vervallen

Artikel

2.147

Vervallen

Artikel

2.148

Vervallen

Artikel

2.149

Vervallen

§

2.17.2

Bestaande bouw

Artikel

2.150

Vervallen

Artikel

2.151

Vervallen

Artikel

2.152

Vervallen

Afdeling

2.18

Vluchtroutes

§

2.18.1

Nieuwbouw

Artikel

2.153

Vervallen

Artikel

2.154

Vervallen

Artikel

2.155

Vervallen

Artikel

2.156

Vervallen

Artikel

2.157

Vervallen

Artikel

2.158

Vervallen

Artikel

2.159

Vervallen

§

2.18.2

Bestaande bouw

Artikel

2.160

Vervallen

Artikel

2.161

Vervallen

Artikel

2.162

Vervallen

Artikel

2.163

Vervallen

Artikel

2.164

Vervallen

Artikel

2.165

Vervallen

Afdeling

2.19

Inrichting van rookvrije vluchtroutes

§

2.19.1

Nieuwbouw

Artikel

2.166

Vervallen

Artikel

2.167

Vervallen

Artikel

2.168

Vervallen

Artikel

2.169

Vervallen

Artikel

2.170

Vervallen

Artikel

2.171

Vervallen

Artikel

2.172

Vervallen

Artikel

2.173

Vervallen

Artikel

2.174

Vervallen

§

2.19.2

Bestaande bouw

Artikel

2.175

Vervallen

Artikel

2.176

Vervallen

Artikel

2.177

Vervallen

Artikel

2.178

Vervallen

Artikel

2.179

Vervallen

Artikel

2.180

Vervallen

Artikel

2.181

Vervallen

Artikel

2.182

Vervallen

Afdeling

2.20

Voorkoming en beperking van ongevallen bij brand

§

2.20.1

Nieuwbouw

Artikel

2.183

Vervallen

Artikel

2.184

Vervallen

Artikel

2.185

Vervallen

Artikel

2.186

Vervallen

Artikel

2.187

Vervallen

§

2.20.2

Bestaande bouw

Artikel

2.188

Vervallen

Artikel

2.189

Vervallen

Afdeling

2.21

Bestrijding van brand

§

2.21.1

Nieuwbouw

Artikel

2.190

Vervallen

Artikel

2.191

Vervallen

Artikel

2.192

Vervallen

Artikel

2.193

Vervallen

Artikel

2.194

Vervallen

Artikel

2.195

Vervallen

§

2.21.2

Bestaande bouw

Artikel

2.196

Vervallen

Artikel

2.197

Vervallen

Artikel

2.198

Vervallen

Artikel

2.199

Vervallen

Afdeling

2.22

Grote brandcompartimenten

§

2.22.1

Nieuwbouw

Artikel

2.200

Vervallen

Artikel

2.201

Vervallen

Artikel

2.202

Vervallen

Artikel

2.203

Vervallen

§

2.22.2

Bestaande bouw

Artikel

2.204

Vervallen

Artikel

2.205

Vervallen

Artikel

2.206

Vervallen

Artikel

2.207

Vervallen

Afdeling

2.23

Hoge en ondergrondse gebouwen, nieuwbouw

Artikel

2.208

Vervallen

Artikel

2.209

Vervallen

Afdeling

2.24

Toegang van een bouwwerk

§

2.24.1

Nieuwbouw

Artikel

2.210

Vervallen

Artikel

2.211

Vervallen

§

2.24.2

Bestaande bouw

Artikel

2.212

Vervallen

Artikel

2.213

Vervallen

Afdeling

2.25

Inbraakwerendheid, nieuwbouw

Artikel

2.214

Vervallen

Artikel

2.215

Vervallen

Afdeling

2.26

Tunnelveiligheid

§

2.26.1

Nieuwbouw

Artikel

2.216

Vervallen

Artikel

2.217

Vervallen

§

2.26.2

Bestaande bouw

Artikel

2.218

Vervallen

Artikel

2.219

Vervallen

Hoofdstuk

3

Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid

Afdeling

3.1

Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw

Artikel

3.1

Vervallen

Artikel

3.2

Vervallen

Artikel

3.3

Vervallen

Artikel

3.4

Vervallen

Artikel

3.5

Vervallen

Afdeling

3.2

Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw

Artikel

3.6

Vervallen

Artikel

3.7

Vervallen

Artikel

3.8

Vervallen

Artikel

3.9

Vervallen

Artikel

3.10

Vervallen

Afdeling

3.3

Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie, nieuwbouw

Artikel

3.11

Vervallen

Artikel

3.12

Vervallen

Artikel

3.13

Vervallen

Artikel

3.14

Vervallen

Afdeling

3.4

Beperking van galm, nieuwbouw

Artikel

3.15

Vervallen

Artikel

3.16

Vervallen

Afdeling

3.5

Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw

Artikel

3.17

Vervallen

Artikel

3.18

Vervallen

Artikel

3.19

Vervallen

Artikel

3.20

Vervallen

Artikel

3.21

Vervallen

Afdeling

3.6

Wering van vocht van buiten

§

3.6.1

Nieuwbouw

Artikel

3.22

Vervallen

Artikel

3.23

Vervallen

§

3.6.2

Bestaande bouw

Artikel

3.24

Vervallen

Artikel

3.25

Vervallen

Afdeling

3.7

Wering van vocht van binnen

§

3.7.1

Nieuwbouw

Artikel

3.26

Vervallen

Artikel

3.27

Vervallen

Artikel

3.28

Vervallen

§

3.7.2

Bestaande bouw

Artikel

3.29

Vervallen

Artikel

3.30

Vervallen

Afdeling

3.8

Afvoer van afvalwater en fecaliën

§

3.8.1

Nieuwbouw

Artikel

3.31

Vervallen

Artikel

3.32

Vervallen

Artikel

3.33

Vervallen

Artikel

3.34

Vervallen