Besluit van de directeur-generaal DUO van 13 oktober 2015, nr. 834092, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

De directeur-generaal DUO,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Tevens zal deze regeling worden geplaatst op de internetsite van DUO www.duo.nl.

De directeur-generaal DUO, R.J.A. Kerstens

Bijlage

1