Richtlijn voor strafvordering bedreiging

Richtlijn voor strafvordering bedreiging

Beschrijving

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van bedreiging.

Basiscasus/delict

Bedreiging mondeling en/of dmv gebaren, alleen gepleegd.

(mondeling, geen wapen)

GB € 250

5j

GB € 375

GS 20 dgn ov

2j

Idem of TS 28 uur

Schriftelijk (per sms, twitter, internet e.d.)

GB € 400

5j

GB € 600

GS 1 mnd ov

2j

Idem of TS 48 uur

Slag- of stootwapen (tonen)

TS 40 uur

5j

TS 60 uur

GS 5 wkn ov

2j

Idem of GS 1 mnd

Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp tonen

TS 60 uur

5j

TS 90 uur

GS 2 mnd ov

2j

Idem of GS 6 wkn

(nep)vuurwapen** tonen

TS 150 uur

5j

TS 220 uur

GS 5 mnd ov

2j

Idem of GS 16 wkn

Inrijden op persoon (niet zijnde 287/45 of 302/45 Sr)

TS 150 uur +

OBM 6 mnd

5j

TS 220 uur +

OBM 6 mnd***

GS 5 mnd ov +

OBM 6 mnd***

2j

Idem of GS 16 wkn +

OBM 6 mnd***

Bijzonderheden

Strafverzwarend onder andere:

Ernst van de bedreiging(en), bijv. stekende bewegingen, richten (nep)vuurwapen

Medeplegen

Jegens ambtenaren of andere gezagsfunctionarissen (+200%)

Kwetsbare slachtoffers (w.o. huiselijk geweld) > gebruik de richtlijn huiselijk geweld!

Evenement (+75%) of voetbal gerelateerd (+50%)

Alcohol/drugs en (uitgaans)geweld (+75%)

Agressie in het verkeer

Discriminatoire aspecten (dagvaarden +100%)

Grote maatschappelijke impact of exceptionele gevolgen

* Let op het taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader

** Mede vervolgen voor het wapenbezit

*** Uitgangspunt geldt voor algemene recidive. Betreft de recidive hetzelfde feit (inrijden) dan zal een langere OBM worden gevorderd (maximum 5 jaar).

Legenda

Afkortingen

GB = Geldboete

TS = Taakstraf

GS = gevangenisstraf

OBM = ontzegging van de rijbevoegdheid

ov = onvoorwaardelijk

5j = recidive binnen 5 jaar

2j = recidive binnen 2 jaar

Agressie in het verkeer

Met betrekking tot een aantal delicten, zoals mishandeling, openlijke geweld, vernieling en bedreiging, dient het eventuele feit dat de gepleegde agressieve handeling samenhangt met, of terug te voeren is op een verkeerssituatie, strafverzwarend te worden beoordeeld. Reden voor die verzwaring is enerzijds het risico van escalatie van dergelijke delicten in een overgevoelige situatie, en anderzijds de verhoogde gevaarzetting die agressie in een verkeerssituatie voor andere verkeersdeelnemers doorgaans oplevert.

Exceptionele gevolgen

De persoon van het slachtoffer kan resulteren in direct dagvaarden, bijvoorbeeld burgemeester of politicus. Ook de bijzondere omstandigheden van het geval of de situatie, bijvoorbeeld ontruiming van een gebouw, gedwongen verhuizing, onderduiken enz. kunnen nopen tot direct dagvaarden.

Voor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen.