Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, nr. IENM/BSK-2018/224789 houdende vaststelling van het subsidieplafond voor het jaar 2019 op grond van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken voor het jaar 2019

Besluit vaststelling subsidieplafond 2019 Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer