Besluit van 17 juni 1896, houdende voorschriften ter uitvoering van artikel 19 der Faillissementswet

Besluit ex artikel 19 Faillissementswet

In naam van Hare Majesteit WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Wij EMMA, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk,
Op de voordracht van den Minister van Justitie van den 22 April 1896, n°. 127, 1e afdeeling;
Den Raad van State gehoord (advies van den 19 Mei 1896, n°. 12);
Gezien het nader rapport van den Minister van Justitie van den 11 Juni 1896, n°. 134, 1e afdeeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Het register wordt kosteloos van wege het Rijk verstrekt.

De Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Soestdijk
EMMA.
De Minister van Justitie, VAN DER KAAY.
De Minister van Justitie, VAN DER KAAY.

Model Register bedoeld in art. 19 der Faillissementswet.