Wet van 29 juni 1925, tot invoering van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Invoeringswet Wetboek van Strafvordering

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat volgens de slotbepaling van het nieuwe Wetboek van Strafvordering het in werking treden van dat Wetboek nader bij de wet wordt geregeld;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze, vast te stellen de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de:

Titel

I

Algemeene bepalingen

Artikel

2

Op Onzen last wordt het nieuwe Wetboek van Strafvordering met de daarin gebrachte wijzigingen en aanvullingen in een doorloopend genummerde reeks van boeken, titels, afdeelingen, paragrafen en artikelen samengevat en wordt de aanhaling daarvan, zoo in dit Wetboek als in andere wetten en wettelijke voorschriften, in verband daarmede voor zoover noodig gewijzigd.

De gewijzigde tekst van het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt op Onzen last in het Staatsblad geplaatst.

Titel

II

Wijzigingen, aan te brengen in het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Artikel

3

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

4

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

5

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

6

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

7

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

8

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

9

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

10

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

11

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

12

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

13

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

14

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

15

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

16

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

17

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

18

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

19

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

20

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

21

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

22

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

23

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

24

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

25

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

26

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

27

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

28

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

29

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

30

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

31

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

32

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

33

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

34

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

35

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

36

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

37

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

38

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

39

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

40

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

41

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

42

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

43

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

44

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

45

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

46

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

47

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

48

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

49

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

50

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

51

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

52

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

53

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

54

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

55

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

56

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

57

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

58

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

59

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

60

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

61

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

62

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

63

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

64

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

65

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

66

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

67

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

68

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

69

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

70

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

71

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

72

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

73

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

74

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

75

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

76

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

77

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

78

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

79

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

80

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

81

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

82

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

83

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

84

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

85

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

86

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

87

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

88

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

89

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

90

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

91

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

92

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

93

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

94

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

95

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

96

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

97

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

98

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

99

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

100

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

101

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

102

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

103

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

104

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

105

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

106

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

107

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

108

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

109

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

110

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

111

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

112

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

113

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

114

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

115

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Titel

III

Afschaffing of wijziging van bestaande wetten

Artikel

116

Worden afgeschaft:

 • 1°.

  het oude Wetboek van Strafvordering;

 • 2°.

  Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

 • 3°.

  de wet van 22 Mei 1873 (Staatsblad n°. 67), tot aanvulling van de algemeene wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31), over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnengeld der zeeschepen;

 • 4°.

  Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

 • 5°.

  Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

 • 6°.

  Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

 • 7°.

  Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

117

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

118

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

119

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

120

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

121

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

122

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

123

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

124

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

125

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

126

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

127

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

128

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

129

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

130

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

131

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

132

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

133

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

134

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

135

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

136

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

137

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

138

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

139

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

140

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

141

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

142

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

143

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

144

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

145

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

146

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

147

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

148

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

149

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

150

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

151

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

152

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

153

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

154

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

155

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

156

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

157

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

158

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

159

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

160

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

161

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

162

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

163

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

164

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

165

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

166

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

167

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

168

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

169

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

170

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

171

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

172

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

173

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

174

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

175

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

176

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

177

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

178

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

179

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

180

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

181

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

182

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

183

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

184

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

185

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

186

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

187

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

188

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

189

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

190

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

191

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

192

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

193

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

194

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

195

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

196

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

197

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

198

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

199

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

200

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

201

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

202

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

203

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

204

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

205

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

206

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

207

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

208

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

209

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

210

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

211

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

212

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

213

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

214

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

215

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

216

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

217

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Titel

IV

Beginselen, als bedoeld bij de artikelen 62 en 76 van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de behandeling der in verzekering of in voorloopige hechtenis gestelde personen, de eischen, waaraan de voor inverzekeringstelling of voorloopige hechtenis bestemde plaatsen moeten voldoen, en de maatregelen, welke in het belang van het onderzoek kunnen worden bevolen

Artikel

217bis

Vervallen

§

1

Inverzekeringstelling

Artikel

218

In verzekeringgestelde mannen en vrouwen worden zoveel mogelijk van elkander gescheiden.

Artikel

219

In verzekering gestelde personen, die in gemeenschap geplaatst zijn, worden zooveel mogelijk gedurende den nacht onderling afgezonderd.

Artikel

220

De inrichting der plaatsen, voor de inverzekeringstelling bestemd, beantwoordt aan de eischen van een eenvoudig, doch voldoende dag- en nachtverblijf.

Artikel

222

Vervallen

§

2

Voorloopige hechtenis

Artikel

223

Vervallen

Artikel

225

Vervallen

Titel

V

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

226

Ter bepaling van de bevoegdheid van den rechter en de wijze van rechtspleging wordt uitsluitend de oude wetgeving toegepast, indien vóór het tijdstip der inwerkingtreding van deze wet:

 • a.

  voor zooveel betreft zaken waarvan de militaire rechter kennis neemt, de verwijzing naar den militairen rechter heeft plaats gehad;

 • b.

  voor zooveel betreft andere zaken, hetzij het inwinnen van voorloopige informatiën, hetzij het verleenen van rechtsingang is gevorderd, hetzij voor de eerste maal rauwelijks voor de openbare terechtzitting is gedagvaard.

Artikel

227

Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, met uitzondering echter van artikel 2, hetwelk in werking treedt met ingang van den dag volgende op dien der afkondiging van deze wet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Zermatt
WILHELMINA.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.
De Minister van Justitie, HEEMSKERK.