Besluit van 24 december 1925, tot bepaling van den duur der gevangenisstraf als bedoeld in artikel 487, tweede lid en artikel 501, eerste lid, in verband met artikel 376, eerste lid, van het nieuwe Wetboek van Strafvordering

Besluit bepaling duur der gevangenisstraf ex artikelen 487 en 501 Wetboek van Strafvordering

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van den 27 November 1925, 2de Afdeeling A, n°. 917;
Gelet op de artikelen 487, tweede lid, en 501, eerste lid, van het nieuwe Wetboek van Strafvordering;
Den Raad van State gehoord (advies van 15 December 1925, n°. 12);
Gelet op de nadere voordracht van Onzen voornoemden Minister van 19 December 1925, 2de Afdeeling A, n°. 910;

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:

Artikel

1

De duur der gevangenisstraf als bedoeld in artikel 487, tweede lid, en artikel 501, eerste lid, in verband met artikel 376, eerste lid, van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, wordt bepaald op zes maanden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.

Het Loo
WILHELMINA.
De Minister van Justitie, J. SCHOKKING.
De Minister van Justitie, J. SCHOKKING.