Beschikking oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht

Oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht

Beschikking oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht

De Minister van Oorlog,
Gezien het advies van de Commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 3 der wet, voornoemd, van 5 Juni 1954, betreffende inenting en herinenting van de militairen der Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus,

Besluit:

overeenkomstig voormeld advies aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen cholera, typhus, paratyphus A en B, diphtherie en tetanus.

's-Gravenhage
De Minister van Oorlog, C. Staf