Oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen gele koorts en vlektyfus

Oplegging van de verplichting tot immunisatie tegen gele koorts en vlektyfus

De Minister van Oorlog en van Marine,
Gezien het advies van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 3 der wet, voornoemd, van 2 maart 1955, no. 30/55, betreffende immunisatie tegen gele koorts en vlektyfus,

Besluit:

overeenkomstig het voormelde advies aan de militairen van de zeemacht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen vlektyfus en aan de militairen van de Koninklijke landmacht en de Koninklijke luchtmacht de verplichting op te leggen zich te onderwerpen aan inenting en herinenting tegen gele koorts en vlektyfus.

's-Gravenhage
De Minister van Oorlog en van Marine, C.Staf