Besluit van 31 augustus 1963, houdende uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot opties voor het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 11 van het Nederlands-Duits Grensverdrag

Besluit uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot opties voor het Nederlanderschap als bedoeld in artikel 11 Nederlands-Duits Grensverdrag

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 31 juli 1963, Hoofdafdeling Privaatrecht, Afdeling Nationaliteitsaangelegenheden, Nr. 444/163;
Gelet op artikel 13 van de wet van 22 mei 1963, Stb. 238, houdende vaststelling van de Uitvoeringswet Nederlands-Duits Grensverdrag;
De Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 1963, nr. 33);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie a.i. van 22 augustus 1963, Hoofdafdeling Privaatrecht, Afdeling Nationaliteitsaangelegenheden, nr. 475/163;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Porto Ercole
JULIANA.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.