MODEL-KWARTAALVERSLAG Quarantainewet

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

Artikel

1

In het door de burgemeester uit te brengen verslag, als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Quarantainewet, dienen te worden opgenomen de volgende gegevens:

 • A.

  met betrekking tot onderzochte schepen en luchtvaartuigen volgens onderstaand model:

  Datum

  uur

 • B.

  met betrekking tot schepen en luchtvaartuigen:

  • 1.

   Controle maritieme gezondheidsverklaring, onderscheidenlijk gezondheidsdeel van de algemene verklaring voor luchtvaartuigen.

  • 2.

   Aantal onderzochte schepen, onderscheidenlijk luchtvaartuigen.

  • 3.

   Toelating tot het vrije verkeer.

  • 4.

   Resultaat medisch onderzoek.

  • 5.

   Maatregelen ingevolge de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet bij aankomst, onderscheidenlijk vertrek.

  • 6.

   Ontratting.

  • 7.

   Certificaten tot vrijstelling van ontratting (controle – verlenging – afgifte).

  • 8.

   Certificaten van ontratting (controle – verlenging – afgifte);

 • C.

  met betrekking tot reizigers:

  • 1.

   Aantal onderzochte reizigers,

  • 2.

   Maatregelen ingevolge de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet bij aankomst, onderscheidenlijk vertrek (controle inentingscertificaten – medisch onderzoek – inenting – ondertoezichtstelling – afzondering, enz.);

 • D.

  met betrekking tot goederen:

  • Maatregelen ingevolge de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet;

 • E.

  algemene opmerkingen

  (b.v. inzake moeilijkheden bij toepassing van de Internationale Sanitaire Regeling of Quarantainewet).

Artikel

2

Het verslag dient vóór de 10de der maanden april, juli, oktober en januari aan de regionale geneeskundige inspecteur van de volksgezondheid te worden gezonden.

Artikel

3

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 1 oktober 1965.

's-Gravenhage
De staatssecretaris voornoemd,
Namens de staatssecretaris:
De directeur-generaal van de volksgezondheid, R.Kruisinga