Besluit van 7 februari 1967, tot uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Mijnwet continentaal plat

Uitvoeringsbesluit ex artikel 1 Mijnwet continentaal plat

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 6 februari 1967, nr. 367/5579 W.J.A./E.M.C.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Economische Zaken, J. A. BAKKER.
De Minister van Justitie, STRUYCKEN.