Besluit van 10 mei 1967, tot uitvoering van artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet

Besluit Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 3 mei 1967, no. J 1159, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de navolgende fruitgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

aardbei (Fragaria L.);

appel (Malus Mill.);

blauwe bes (Vaccinium corymbosum L.);

braam (Rubus L.);

framboos (Rubus L.);

hazelnoot (Corylus L.);

kers (Prunus cerasus L.; Prunus avium L. en Prunus mahaleb L.);

kruisbes (Ribes uva-crispa L.);

loganberry (Rubus L.);

peer (Pyrus communis L.);

perzik (Prunus persica L.);

pruim (Prunus domestica L.; P. salicina Ldl. en Prunus cerasifera Ehrh.);

rode bes (Ribes L.);

walnoot (Juglans regia L.);

zwarte bes (Ribes nigrum L.);

Artikel

2

Artikel

3

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.