Besluit van 10 mei 1967, tot uitvoering van artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet

Besluit Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 3 mei 1967, No. J 1160, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de navolgende landbouwgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

aardappel (Solanum tuberosum L.);

bladkool (Brassica napus L. var. biennis Rchb.);

bladramenas (Raphanus sativus L. var. oleiferus (Mill.) Stok.);

blauwmaanzaad (Papaver somniferum L.);

erwt (Pisum sativum L.: met inbegrip van ssp. arvens (L.) A. & G.);

gerst-tweerijig (Hordeum distichon L.);

gerst-meerrijig (Hordeum vulgare L.);

haver (Avena sativa L.);

kanariezaad (Phalaris canariensis L.);

karwij (Carum carvi L.);

koolzaad-zomer (Brassica napus L. var. napus);

koolzaad-winter (Brassica napus L. var. biennis Rchb.);

lucerne (Medicago sativa L. en Medicago x varia Martyn);

lupine, te weten:

blauwe lupine (Lupinus angustifolius L.);

gele lupine (Lupinus luteus L.);

witte lupine (Lupinus albus L.);

mais (Zea mays L.);

mergkool (Brassica oleracea L. var. medullosa Thell.);

mosterd, gele (Sinapis alba L.);

rogge (Secale cereale L.);

serradelle (Ornithopus sativus Brot.);

spurrie (Spergula arvensis L.);

stamboon (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Aschers.);

stoppelknol (Brassica campestrics L. var. rapa (L.) Hartm.);

suikerbiet (Beta vulgaris L.);

tarwe (Triticum aestivum L.);

tarwe (harde-) (Triticum durum L.);

veldboon (Vicia fala L.)

 • a.

  duiveboon,

 • b.

  paardeboon,

 • c.

  Waalse boon,

 • d.

  wierboon;

vlas (Linum usitatissimum L.);

voederbiet (Beta vulgaris L.);

voederwortel, gele en witte (Daucus carota L.);

wikke (voeder-) (Vicia sativa L.). grassen

beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.);

beemdvossestaart (Alopecurus pratensis L.);

bosbeemdgras (Poa nemoralis L.);

Engels raaigras (Lolium perenne L.);

Frans raaigras (Arrhenatherum elatius (L.) Presl.);

gekruist raaigras (Lolium multiflorum Lam. x perenne L.);

hardzwenkgras (Festuca ovina L. var. duriuscula (L.) Koch.);

Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.);

kamgras (Cynosurus cristatus L.);

kropaar (Dactylisglomerata L.);

paardengras (Bromus catharticus Vahl.);

rietzwenkgras (Festuca arundinacea Schreb.);

roodzwenkgras (Festuca rubra L.) waaronder: gewoon en uitlopervormend roodzwenkgras;

ruw beemdgras (Poa trivialis L.);

schapengras (Festuca ovina L.) waaronder: gewoon en fijnbladig schapengras;

straatgras (Poa annua L.);

struisgras, wit (Agrostis stolonifera L.);

struisgras, gewoon (Agrostis tenuis Sibth.);

struisgras, hoog (Agrostis gigantea Roth.);

struisgras, kruipend (Agrostis canina L. subsp. canina);

struisgras, heide- (Agrostis canina L. subsp. montana Hartm.);

timothee (Phleum pratense L., met inbegrip van var. nodosum Richter);

veldbeemdgras (Poa pratensis L.);

Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum Lam. ssp. gaudini (Parl.) Schinz et Kell. (= var. Westerwoldicum (Mansh.) Wittm.)). klaver

Alexandrijnse klaver (Trifolium alexandrinum L.);

bastaardklaver (Trifolium hybridum L.);

hopperups-klaver (Medicago lupulina L.);

incarnaatklaver (Trifolium incarnatum L.);

Perzische klaver (Trifolium resupinatum L.);

rode klaver (Trifolium pratense L.);

witte klaver (Trifolium repens L.).

Artikel

2

Artikel

3

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.