Bekendmaking benaming van nieuwe rassen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

De Raad voor het Kwekersrecht doet van een benaming van een ras, alvorens deze vast te stellen, mededeling in de Staatscourant.

Artikel

2

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij, Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn