Vrijstelling aansluiting N.A.K. Wageningen

De Minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Van de verplichting zich aan te sluiten bij de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor landbouwzaden en aardappelpootgoed (N.A.K.), te Wageningen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Aansluitingsbesluit N.A.K., is diegene vrijgesteld, die teeltmateriaal in gesloten verpakking van een bij deze keuringsinstelling aangeslotene betrekt krachtens een schriftelijk aangegane en door de N.A.K. goedgekeurde overeenkomst en verder verhandelt op naam van de betreffende aangeslotene.

Artikel

2

Deze regeling wordt bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van het tijdstip, waarop de Zaaizaad- en Plantgoedwet in werking treedt.

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, Patijn