Verordening tarief inlichtingen accountantsregister

Verordening tarief inlichtingen accountantsregister

De Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel

1

Het tarief, bedoeld in het eerste lid van artikel 56 van de Wet op de Registeraccountants, wordt vastgesteld op € 25,- per persoon, waarover een inlichting wordt gevraagd.

Het bedrag moet worden voldaan aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants, te Amsterdam.

Artikel

2

Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: Verordening tarief inlichtingen accountantsregister.

Rotterdam
De voorzitter,A.F.Tempelaar

Goedgekeurd bij beschikking van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 januari 1968, Directoraat-Generaal voor Industrie en Handel, nr. 267/4946/DO.