Aanwijzing van commandanten tot opsporingsambtenaar van bepaalde strafbare feiten

Aanwijzing van commandanten tot opsporingsambtenaar van bepaalde strafbare feiten

De Minister van Justitie,
In overeenstemming met de Minister van Defensie.

Besluit:

's-Gravenhage
De Minister voornoemd,
C. H. F. Polak