Beschikking Aanwijzing Voedselcommissaris 's-Gravenhage

De Minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op de artikelen 3 en 29 van de Noodwet Voedselvoorziening1)Wet van 12 december 1962. Stb. 566.,

Besluit:

Artikel

2

De in artikel 1 aangewezen voedselcommissaris staat onder bevelen van de voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland.

Artikel

3

's-Gravenhage
De Minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, VanSetten