Besluit van 24 juni 1970, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 28a, eerste lid, van de Huurwet

Besluit liberalisatie huurbeleid V

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 19 mei 1970, nr. 0512937, afdeling Juridische Zaken;
Overwegende, dat het gelet op de situatie op de woningmarkt in de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland wenselijk is, in deze gewesten gemeenten aan te wijzen als gebied, waarin een aantal bepalingen van de Huurwet niet van toepassing is of ten aanzien van bepaalde categorieën van gebouwd onroerend goed of gedeelten daarvan niet van toepassing is;
Overwegende voorts, dat de situatie op de woningmarkt in het gebied van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" het wenselijk maakt dit gebied onder vorenbedoelde aanwijzing te begrijpen;
Gezien de adviezen van Gedeputeerde Staten van Drenthe, Overijssel en Gelderland;
De raden der betrokken gemeenten alsmede de Landdrost van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" gehoord;
De Raad van State gehoord, advies van 3 juni 1970, nr. 14;
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 17 juni 1970, nr. 0615944, afdeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Het bepaalde in Hoofdstuk II, de artikelen 11 en 12 en de Hoofdstukken IV-VI, met uitzondering van de artikelen 26a, 27, eerste en tweede lid, en 28 van de Huurwet is niet van toepassing in:

 • I.

  Emmen;

 • II.

  Kampen, Losser, IJsselmuiden en Zwolle;

 • III.

  de in de provincie Gelderland gelegen gemeenten, met uitzondering van Arnhem, Apeldoorn, Barneveld, Brummen, Culemborg, Doesburg, Doetinchem, Doornspijk, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Groesbeek, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Huissen, Nijkerk, Nijmegen, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Ubbergen, Voorst, Wageningen, Westervoort en Winterswijk;

 • IV.

  het gebied van het Openbaar Lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders".

Artikel

II

Artikel

III

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit liberalisatie huurbeleid V. Het treedt in werking met ingang van 1 september 1970.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, W. F. SCHUT.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.