Besluit van 27 januari 1971, houdende aanbeveling Rassenlijst bosbouwgewassen

Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 januari 1971, No. J 3059, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Voor de navolgende bosbouwgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

Acacia (Robinia L.);

Es (Fraxinus excelsior L.);

Esdoorn (Acer pseudoplatanus L.);

Iep (Berg-) (Ulmus glabra Huds.);

Iepen - hybriden (Ulmus diverse hybriden);

Linde (Tilia europaea L.);

Populier (Populus L.);

Wilg (Salix alba L.);

Zoete kers (Boskriek) (Prunus Avium L.);

Berk (Betula L.);

Beuk:

Gewone beuk (Fagus sylvatica L.);

Eik:

Amerikaanse eik (Quercus rubra L.) (Quercus borealis Michx.);

Wintereik:

(Quercus petraea (Matt.) Liebl.);

(Quercus sessiliflora Salisb.);

Zomer (Inlandse) eik:

(Quercus robur L.)

(Quercus pedunculata Ehrh.);

Els (Alnus L.);

Den:

Zwarte den (Pinus nigra Arn.);

Grove den (Pinus sylvestris L.);

Pinus contorta (Pinus contorta Dgl.);

Weymouthden (Pinus strobus L.);

Douglas:

Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco); (Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.);

Lariks (Larix L.); Levensboom:

Reuzenlevensboom (Thuja plicata D. Don.);

Spar:

Gewone spar (Fijnspar) (Picea abies (L.) Karst.);

Sitkaspar (Picea sitchensis (Bong.) Carr.);

Tsuga:

Westerse hemlock (Tsuga heterophylla (Raf.) (Sarg.);

Zilverspar:

Gewone zilverspar (Abies alba Mill.);

Reuzenzilverspar (Abies grandis Ldl.).

Artikel

2

Artikel

3

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, P. J. LARDINOIS.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.