Besluit van 26 april 1971, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, als bedoeld in art. 28a, eerste lid, van de Huurwet

Besluit liberalisatie huurbeleid VI

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 2 april 1971, nr. 0331925, afdeling Juridische Zaken;
De Raad van State gehoord, advies van 21 april 1971, nr. 7;
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 23 april 1971, nr. 0423931, afdeling Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Het bepaalde in Hoofdstuk II, de artikelen 11 en 12 en de Hoofdstukken IV-VI, met uitzondering van de artikelen 26a, 27, eerste en tweede lid, en 28 van de Huurwet is ten aanzien van voor 5 mei 1945 tot stand gekomen woningen of gedeelten daarvan niet van toepassing in:

 • a.

  Apeldoorn, voorzover de op 30 juni 1971 ingevolge de Huurwet geldende huurprijs van de woning of het gedeelte daarvan meer dan f 140,- per maand bedraagt;

 • b.

  Groningen en Haren, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 130,- per maand bedraagt;

 • c.

  Nijmegen, Groesbeek en Ubbergen, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 120,- per maand bedraagt;

 • d.

  Arnhem, Brummen, Culemborg, Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk, Voorst en Wageningen, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 100,- per maand bedraagt;

 • e.

  Barneveld, Doesburg, Doetinchem, Doornspijk, Ede, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hoevelaken, Huissen, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Westervoort en Winterswijk, voorzover de onder a bedoelde huurprijs meer dan f 90,- per maand bedraagt.

Artikel

II

De in Artikel I genoemde bepalingen van de Huurwet zijn niet van toepassing in Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en Steenwijk.

Artikel

III

De in Artikel I genoemde bepalingen van de Huurwet zijn ten aanzien van gebouwde onroerende goederen, niet zijnde woningen, of gedeelten daarvan niet van toepassing in:

 • a.

  de in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht gelegen gemeenten,

 • b.

  de in Artikel I genoemde gemeenten,

 • c.

  Deventer,

voorzover de op 30 juni 1971 ingevolge de Huurwet geldende huurprijs van het goed meer dan f 100,- per maand bedraagt.

Artikel

IV

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit liberalisatie huurbeleid VI. Het treedt in werking met ingang van 1 juli 1971.

Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Diepenheim
JULIANA.
De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, W. F. SCHUT.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.