Besluit aanwijzing inspecteur Wet inzake de luchtverontreiniging

Besluit aanwijzing inspecteur Wet inzake de luchtverontreiniging

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 1, negende alinea, van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580),

Besluit:

Artikel

1

Als de inspecteur, bedoeld in artikel 1, negende alinea, van de Wet inzake de luchtverontreiniging (Stb. 1970, 580) wordt aangewezen de regionale inspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu.

Artikel

2

Het besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 januari 1971. Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid. Hoofdafdeling M.H., no. 218240, (Stcrt. 1971, 8) wordt ingetrokken.

Artikel

3

Dit besluit wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, L. B. J. Stuyt