Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gezien het advies van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (advies van 11 december 1978);

Besluit:

1

Als belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen bepaalde worden aangewezen:

 • a.

  de hoofdinspecteurs, de inspecteurs in algemene dienst en de regionale inspecteurs van de volgende onderdelen van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid,

  de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid;

  de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid en de Hoofdinspectie voor de geneesmiddelen;

 • b.

  de in de bijlage bij dit besluit genoemde ambtenaren, werkzaam bij het directoraat-generaal Volksgezondheid en het directoraat-generaal Welzijn;

 • c.

  de in bijlage 2 bij dit besluit genoemde functionarissen, werkzaam bij het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, behoudens het toezicht op de academische ziekenhuizen;

 • d.

  de in bijlage 3 bij dit besluit genoemde ambtenaren, werkzaam bij het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

2

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1979.

Leidschendam
De Staatssecretaris voornoemd, E.Veder-Smit

Bijlage

1

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van het Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

Als ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, worden aangewezen:

 • de directeur van de Directie Ziekenhuiszorg en Topzorg, alsmede diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de Hoofdafdeling Algemene en Categorale Ziekenhuizen en diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de Hoofdafdeling Topklinische Zorg en Academische ziekenhuizen en diens plaatsvervanger;

 • de directeur van de directie Geestelijke Gezondheidszorg en Beroepen, alsmede diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de Hoofdafdeling Structuur en Organisatie en diens plaatsvervanger;

 • de directeur Ouderenbeleid, diens plaatsvervanger alsmede het hoofd van de Taakgroep Verpleeghuizen;

 • de directeur Gehandicaptenbeleid, diens plaatsvervanger alsmede het hoofd van de Taakgroep Bouw en de stafmedewerkers Bouwkunde en Techniek.

Bijlage

2

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van het Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

Als functionarissen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, worden aangewezen:

 • de algemeen secretaris alsmede diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de afdeling bouwzaken alsmede diens plaatsvervanger;

 • het hoofd van de sectie bouwbegeleiding;

 • de medewerkers van de sectie bouwbegeleiding.

Bijlage

3

als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, van het Besluit toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen

Als ambtenaren, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder d, worden aangewezen:

 • de directeur van de Directie Huisvesting, alsmede diens plaatsvervangers.