Besluit van 18 augustus 1982, houdende nadere regels betreffende de opgave van de hoeveelheid bijdragende olie als bedoeld in artikel 5 van de Wet schadefonds olietankschepen

Besluit opgave bijdragende olie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, van 21 april 1982, no. 682/367 W.J.A.;
De Raad van State gehoord (advies van 30 juni 1982, no. 2235/14/8224);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 11 augustus 1982, no. 682/733 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Economische Zaken, J. C. Terlouw
De Minister van Justitie, J. de Ruiter