Besluit bepaling referentieniveau-periode

Besluit bepaling referentieniveauperiode

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Artikel

1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

etmaalperiode:

de dag (07,00–19,00 uur), de avond (19,00–23,00 uur) of de nacht (23,00–07,00 uur);

bedrijfsperiode:

het gedeelte of de gedeelten van een of meer etmaalperiodes, gedurende welke een of meer inrichtingen op een industrieterrein in bedrijf zijn;

beschermingsperiode:

het gedeelte of de gedeelten van een of meer etmaalperiodes, gedurende welke een woning of andere geluidsgevoelige bestemming een akoestische bescherming nodig heeft.

Artikel

2

Artikel

3

Het referentieniveau dient te worden bepaald over de periode waarin de bedrijfsperiode en de beschermingsperiode samenvallen.

Artikel

4

Artikel

5

Het besluit wordt met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatcourant bekend gemaakt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, J. J.Lambers-Hacquebard