Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (1)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

De volgende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de nietbedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren:

Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB/Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV

zeildiploma A (excl. kanalen)

zeildiploma A (incl. kanalen)

zeildiploma B (excl. getijden)

zeildiploma B (incl. getijden)

zeildiploma C (excl. getijden)

zeildiploma C (incl. getijden)

diploma zeilinstrukteur

motorbootvaardiploma D

motorbootvaardiploma E

motorbootvaardiploma F (excl. getijden)

motorbootvaardiploma F (incl. getijden)

motorbootvaardiploma M.I.

certificaat voor de pleziervaart 1

certificaat voor de pleziervaart 2

Koninklijk Nederlands Watersport Verbond, KNWV

diploma Verenigingszeilinstrukteur

diploma Verenigingstrainer

diploma zeilwedstrijdtrainer

Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club, KNMC

motorbootvaardiploma A

motorbootvaardiploma B

motorbootvaardiploma C

Nederlandse Waterski Bond, NWB

vaarbewijs Nederlandse Waterskibond

ANWB-KNMC-KNWV-NWB

diploma Pleziervaart Theorie

Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen

brevet motordrijver

Unie van Watertoeristen

certificaat Unie van Watertoeristen

Scouting Nederland

machtiging bootleiding Z-B

machtiging bootleiding Z-C

machtiging bootleiding Z-D

machtiging bootleiding M-1-A

machtiging bootleiding M-1-B

machtiging bootleiding M-1-C

machtiging bootleiding M-1-D

machtiging bootleiding M-2-A

machtiging bootleiding M-2-B

machtiging bootleiding M-2-C

machtiging bootleiding M-2-D

machtiging bootleiding M-3-A

machtiging bootleiding M-3-B

machtiging bootleiding M-3-C

machtiging bootleiding M-3-D

Eerste Nederlandse motorbootvaarschool

diploma D motorbootvaarder

diploma E motorbootvaarder

Algemene Watersportvereniging Katwijk

bewijs erkenning vaarcursus

Motorbootvaarschool ‘Rotterdam’

certificaat theorie

Stichting ‘Nautilus’

A diploma

Watersportcursus Rijn en Binnenvaartschool te Rotterdam

diploma veiling varen A

diploma veilig varen A-B

School voor de zeevisvaart ‘Jan van den Berg’

getuigschrift uitgereikt aan einde van het eerste cursusjaar ten behoeve van navigatie voor zeilers en motorbootvaarders, binnengaats

Nederlandse Algemene Vaarschool ‘Deinum’

diploma Jachtschipper

Vaarcursus Scharlo

diploma motorbootvaarder

Marine Watersport Vereniging

A brevet

B brevet

motorbootvaarbewijs

Commissie van Deskundigen voor de Rijnvaart te Rotterdam

sportpatent

Artikel

2

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, N.Smit-Kroes