Erkenning vaarbekwaamheidsbewijzen voor de niet-bedrijfsmatige binnenvaart (2)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

Naast de bij het besluit van 14 juni 1983, kenmerk PJ/S-23.962 (Stcrt. 116) erkende bewijzen van vaarbekwaamheid worden erkend voor de niet-bedrijfsmatige vaart op alle binnenwateren de volgende bewijzen van vaarbekwaamheid:

Zeilschool de

Vier Windstreken

A diploma

School voor de

Zeevisvaart Goedereede

Diploma Kust navigatie

Roei en zeilvereniging

‘Gouda’

A diploma

Artikel

2

Dit besluit wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing.

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, N. Smit-Kroes