Beschikking bestrijding bacterievuur 1984

De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Artikel

8

De Beschikking bestrijding bacterievuur 1979, Stcrt. 81 en de Beschikking teeltverbod Cotoneasters Boskoop en omgeving (1976, Stcrt. 192) worden ingetrokken.

Artikel

9

's-Gravenhage
De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij, A. Ploeg

Bijlage

bij de artikelen 3, tweede lid, onderdeel b, en 4 van de Beschikking bestrijding bacterievuur 1984