Regeling afwijkende referentiehoeveelheden Meststoffenwet

De minister van Landbouw en Visserij,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

's-Gravenhage
De minister van Landbouw en Visserij,
Voor deze,
De plv. secretaris-generaal, T. H. J.Joustra