Beschikking Landbouwtelling 1990

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);
Gehoord het Landbouwschap,

Besluit:

1

In de beschikking wordt verstaan onder:

a.
directeur:

Directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:

b.
opgaveplichtige:

degene, die anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover hem een beschrijvingsbiljet, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is uitgereikt of is verzonden;

c.
districtsbureauhouder:

districtsbureauhouder van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in wiens werkgebied het landbouwbedrijf van de opgaveplichtige, dan wel het grootste gedeelte daarvan, is gelegen.

2

In het tijdvak dat loopt van 2 april tot en met 8 juni 1990 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (St. 1957, 342).

3

4

's-Gravenhage
De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De secretaris-generaal, T. H. J.Joustra

Normen standaard bedrijfseenheden t.b.v. de Landbouwtelling 1990

C. Veestapel

201

0,52

225

0,50

247

0,95

271

0,007

203

0,52

227

0,50

249

0,95

273

0,020

205

0,52

228

0,50

251

0,95

275

0,0025

207

1,30

229

0,50

253

0,14

276

0,0045

209

0,52

232

255

0,95

278

0,0045

211

2,50

233

260

0,70

282

0,50

213

1,30

235

261

4,00

284

215

0,33

237

0,14 1)Alleen wanneer rubriek 243 t/m 255 niet voorkomt.

263

0,70

287

0,0085

217

0,50

239

0,14

265

291

0,015

218

0,50

241

0,14

266

0,28

293

0,025

221

0,50

243

0,14

268

0,28

295

0,085

223

0,50

245

0,14

269

0,003

297

0,01

H. Akkerbouw

301

0,025

321

0,025

341

0,038

369

0,017

303

0,015

323

0,033

347

0,087

373

0,029

305

0,025

325

0,018

349

0,117

377

0,018

307

0,015

326

0,025

351

0,045

383

0,080

309

0,015

327

0,025

353

0,080

385

0,080

311

0,015

329

0,030

355

0,042

387

0,080

317

0,025

331

0,030

357

0,068

319

0,025

335

0,032

359

0,060

overige akkerbouwgewassen

0,060

D. Tuinbouw open grond

401

0,87

445

0,25 4)Norm geldt wanneer beteelde areaal < 200 are Wanneer beteelde areaal >– 200 are geldtrubriek 445 0,025rubriek 477 0,05

505

0,23

557

1,04

405

0,31

449

0,13

507

0,23

559

1,90

409

0,25

453

0,16 2)Norm geldt wanneer beteelde areaal < 150 are Wanneer beteelde areaal >–150 are geldt rubriek 453 0,025rubriek 461 0,025 rubriek 469 0,06

515

0,29

561

1,50

413

0,54

457

0,30

520

0,60

571

0,63

417

0,20

461

0,16

530

0,60

573

0,59

421

0,27

465

0,54 5)Norm geldt wanneer beteeld areaal < 50 are Wanneer beteelde areaal >– 50 are geldt rubriek 465 0,08

532

1,60

575

0,35

425

0,10

469

0,15

541

0,90

577

0,23

429

0,12 3)Norm geldt wanneer beteelde areaal < 100 areWanneer beteelde areaal >– 100 are geldtrubriek 429 0,06rubriek 441 0,135rubriek 473 0,09

473

0,11

551

0,34

579

0,76

433

0,31

477

0,21

552

0,38

580

0,49

437

0,30

501

0,22

554

0,52

581

0,55

441

0,15

503

0,22

555

0,53

G. Tuinbouw onder glas

601

0,039

625

0,102

650

0,043

660

0,065

605

0,034

635

0,029

651

0,046

662

0,085

609

0,025

641

0,057

652

0,036

663

0,044

613

0,039

643

0,048

653

0,036

665

0,036

617

0,026

645

0,036

655

0,053

666

0,102

618

0,039

647

0,048

656

0,036

667

0,050

621

0,029

649

0,048

657

0,036

I. Bedrijfsindeling

703

0,021

715

0,021

E. Champignonteelt

805

19

F. Bollenbroei en witloftrek

911

0,16 per 1000 st.

913

2 per 1000 kg

583

0,21 per are

Normen bruto standaardsaldi t.b.v. de Landbouwtelling 1990

C. Veestapel

201

235

225

300

247

320

271

3,6

203

235

227

300

249

320

273

5,9

205

350

228

270

251

320

275

1,35

207

310

229

270

253

48

276

2

209

280

232

255

320

278

2

211

1

090

233

260

270

282

170

213

300

235

35 1)Alleen wanneer rubriek 243 tot en met 255 niet voorkomt. bss (rubr. 359 + 369 + 373 + 703 + 715)

261

1

120

284

170

215

130

237

35

263

270

287

2,5

217

270

239

48

265

291

4,65

218

300

241

48

266

140

293

11

221

270

243

48

268

295

28,6

223

310

245

48

269

1

297

2,5

D. Tuinbouw open grond

401

189

445

75,3 5)Norm geldt wanneer beteelde areaal < 200 areWanneer beteelde areaal >–200 are geldt rubriek 445 12,4 rubriek 477 29,5

505

71,2

557

399

405

75,3

449

45,5

507

71,2

559

399

409

75,3

453

45,5 3)Norm geldt wanneer beteelde areaal < 150 are Wanneer beteelde areaal >– 150 are geldtrubriek 453 12,4 rubriek 461 12,4rubriek 469 29,5

515

71,2

561

399

413

135,4

457

75,3

520

136

571

172

417

75,3

461

45,5

530

28,2

573

172

421

75,3

465

135,4 6)Norm geldt wanneer beteeld areaal < 50 are Wanneer beteeld areaal >– 50 are geldt rubriek 465 29,5

532

28,2

575

107

425

45,5

469

45,5

541

208,2

577

107

429

45,5 4)Norm geldt wanneer beteelde areaal < 100 are Wanneer beteelde areaal >– 100 are geldtrubriek 429 29,5 rubriek 441 29,5rubriek 473 29,5

473

45,5

551

109

579

172

433

75,3

477

75,3

552

109

580

172

437

75,3

501

71,2

554

109

581

172

441

45,5

503

71,2

555

109

G. Tuinbouw onder glas

601

13,70

625

30,51

650

13,49

660

25,54

605

13,70

635

11,19

651

17,46

662

25,54

609

9,72

641

17,4

652

13,49

663

13,49

613

13,70

643

13,49

653

13,49

665

13,49

617

11,26

645

13,49

655

17,43

666

25,54

618

13,70

647

17,4

656

13,49

667

11,19

621

9,72

649

17,4

657

13,49

H. Akkerbouw

301

11,7

321

12,3

341

16,6

369

6,6 2)Alleen als ....................................................... >2/3 bss (rubr. 201 t/m 229 + 260 t/m 263 + 266 + 282 + 284) In dat geval wordt slechts het ruwvoeroverschot meegerekend.

303

8

323

15,2

347

27,3

373

12,8

305

10

325

12,3

349

40,4

383

28

307

10

326

12,4

351

17,4

385

28

309

8

327

13,5

353

31,1

387

28

311

8

329

13,5

355

14,0

317

12,3

331

13,5

357

21,7

319

12,3

335

13,5

359

17,5

overige akkerbouwgewassen

17,5

I. Bedrijfsindeling

703

9,3

715

9,3

E. Champignonteelt

805

72,6

F. Bollenbroei en witloftrek

911

40 per 1000 stuks

913

540 per 1000 kg

583

75,3 per are

Landbouwtelling 1990

Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1990/64.

Arbeidskrachten 1990

Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1990/64.

Werktuigen en machines 1990

Raadpleeg voor de bijlage de gedrukte Staatscourant 1990/64.