Uitvoeringsregelingen Wet toezicht beleggingsinstellingen (ex art. 14)

Vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen

De minister van Financiën,
Gezien het advies van De Nederlandsche Bank N.V. (d.d. 4 oktober 1990)

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

2a

Artikel

2b

Artikel

2c

Artikel

2e

Van de in artikel 4, eerste en tweede lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen vervatte verboden wordt tot 1 juli 2006 vrijstelling verleend indien de beheerder of de beleggingsinstelling afkomstig is uit een staat die is aangewezen op grond van het Besluit van de Minister van Financiën tot aanwijzing van staten als bedoeld in artikel 17c, eerste lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en aan de beheerder of de beleggingsinstelling voor 1 september 2005 een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 5, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (oud).

Artikel

2f

Deze regeling wordt aangehaald als: Vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen.

Artikel

4

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage
De Minister van Financiën, W.Kok