Besluit van 13 december 1996, tot vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WHW

Vaststellingsbesluit tijdstip, bedoeld in artikel 5.9, eerste lid, Bekostigingsbesluit WHW

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 9 december 1996, nr. 96026966/6048, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager