Regeling modellen certificaten voorkoming verontreiniging door schepen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink