Regeling toekenning radiofrequenties straalverbindingen aan de concessiehouder

Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder de minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Artikel

2

Artikel

3

Een aanvraag bevat per radiofrequentie de volgende gegevens:

 • a.

  de opstelplaats van de zenders en ontvangers;

 • b.

  frequentiebereik en -karakteristieken;

 • c.

  de te gebruiken apparatuur, en

 • d.

  doel en aard van de straalverbinding.

Artikel

4

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
DeMinister van Verkeer en Waterstaat, A. Jorritsma-Lebbink