Openstelling spieringvisserij IJsselmeer 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,J.J. vanAartsen