Tijdelijke vrijstellingsregeling biotechnologie bij dieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

De vrijstelling geldt tot het tijdstip waarop de minister heeft beslist op de aanvraag van een vergunning.

Artikel

6

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Artikel

7

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstellingsregeling biotechnologie bij dieren.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen