Verlening vrijstelling bepaalde in Regeling IJsselmeervisserij 1993

Verlening vrijstelling bepaalde in Regeling IJsselmeervisserij 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op de artikelen 11 en 12 van het Reglement voor de binnenvisserij 1985;

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 maart 1997.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en VisserijJ. F. deLeeuw